مدیریت و کسب‌و‌کار

دسته‌بندی‌ها

course category

نوع دوره

course type
دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ

869,993 تومان

دوره آموزشی بازاریابی و فروش تلفنی

319,994 تومان

دوره آموزشی بازاریابی و فروش در شبکه های اجتماعی

450,000 تومان

دوره آموزشی برنامه‌ریزی با رویکرد اهداف و نتایج کلیدی (OKR)

450,000 تومان

project-control

630,000 تومان

دوره آموزشی تدوین استراتژی محتوا و بهینه سازی سایت

840,000 تومان

دوره آموزشی تهیه استراتژی مالی و بودجه بندی

410,005 تومان

مدیریت ارتباط با مشتریان با جیرا

690,000 تومان

دوره آموزشی کامفار

630,000 تومان